Katalog

Kontaktirajte nas

Qudal

EU FONDOVI

Naziv projekta :

Atestiranje i certificiranje 4 komada unutarnjih ulaznih protupožarnih vrata, te atestiranje i certificiranje 1 komada unutarnjih ulaznih protupožarnih i protuprovalnih vrata

Kratki opis projekta (operacije) :

Ovim projektom je obuhvaćeno atestiranje i pribavljanje certifikata „C“ norme za slijedeće proizvode i norme:


  • Protupožarna drvena vrata 30 minuta i dimonepropusna vrata, zvukonepropusna 43 dB na drvenom dovratniku sa hotelskom bravom na baterijsko napajanje, prema HRN EN 1634-1:2018, te HRN EN 1634-3:2008
  • Protupožarna drvena vrata 30 minuta i dimonepropusna vrata na drvenom dovratniku sa hotelskom bravom na baterijsko napajanje, prema HRN EN 1634-1:2018, te HRN EN 1634-3:2008
  • Protupožarna drvena vrata 30 minuta i dimonepropusna vrata na drvenom dovratniku sa sistemom otvaranja putem elektroprihvatnika, prema HRN EN 1634-1:2018, te HRN EN 1634-3:2008
  • Protupožarna drvena vrata 30 minuta i dimonepropusna vrata sa sistemom otvaranja putem elektroprihvatnika, dovratnik Invisible line, prema HRN EN 1634-1:2018, te HRN EN 1634-3:2008
  • Drvena vrata zvukonepropusnosti 43 dB, protupožarna 30 minuta, protudimna, te protuprovalna na drvenom dovratniku, prema HRN EN 1634-1:2018, HRN EN 1634-3:2008, te HRN EN 1627:2012

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije) :

Cilj nam je ovim projektom certificirati što više različitih vrata. Na objektima se najviše traže vrata do 30 minuta vatrootpornosti, istovremeno zvučno izolirana 43 dB (za što posjedujemo ateste), a sve više dolaze i zahtjevi da takva vrata budu i protuprovalna. Vrata do 30 minuta mogu biti i drvena ali i metalna, no arhitekti i investitori pretežito naginju da takva vrata budu drvena iz razloga veće mogućnosti odabira različitih boja i dekora, implementacijom sa zidnim oblogama i ostalim interijerom, te usklađenosti sa namještajem i podovima, te zbog „topline“ prostora koju daju drveni materijali u odnosu na metalna vrata. Jedino u stanogradnji postoji možda veća potražnja za metalnim ulaznim vratima u stanove, no i ovome bismo htjeli doskočiti dobivanjem certifikata za vrata koja bi u sebi obuhvaćala istovremeno i protupožarnost i zvukozaštitu i protuprovalnost. Takvih vrata na tržištu prema našim saznanjima nema i ovdje vidimo priliku da se više nametnemo investitorima i arhitektima u području stanogradnje.

Ulaganjem EU sredstava u certificiranje naših proizvoda specijalnih vrata postiže se da ćemo moći proširiti asortiman specijalnih vrata, ne zadržavajući se samo na jednom modelu, što će u konačnici povećati našu fleksibilnost pri slanju ponuda za specijalna vrata, moći ćemo više poslova dobivati poglavito u zemljama EU jer će certifikati vrijediti na cijelom području EU, a što u konačnici dovodi do povećanja opsega proizvodnje, novog zapošljavanja, većeg ukupnog prometa a samim time i veći direktni i indirektni priljev u državni proračun RH.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU :

  • ukupna vrijednost projekta : 387.125,00 kn
  • prihvatljivi troškovi : 342.125,00 kn
  • iznos sufinanciranja iz EU fondova : 290.806,25 kn

Razdoblje provedbe projekta :

od 20. srpnja 2020 do 20. srpnja 2021.

Kontakt osobe za više informacija :

Bernardica Zuber; mail za više informacija lakerko@lakerko.hr

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Lakerko – porta interna d.o.o.“